2 Ağustos 2008 Cumartesi

İstanbul'un Fethinde Kullanılan Şahi Toplarının Hikayesi


"İstanbul mutlaka fethedilecektir. O’nu fetheden komutan ne güzel komutan ve O’nu fetheden asker ne güzel askerdir" sözüyle başladı bu efsane. Hz. Muhammed'in verdiği bu müjde Konstantinopol'ün fethinde rol oynayan en önemli etkenlerden oldu. (Bkz.: Diyanet) Yedinci yüzyıl ve dokuzuncu yüzyıl arasında Araplar tarafından defalarca saldırılara maruz kaldı Konstantinopol. Fakat bu saldırılar başarıya ulaşmadı.
12. yüzyılda bölgeye Türkler geldi. Fakat onların saldırılarıda başarıya ulaşamamıştı. O zamanlar şehri kurtaran silah grejuva adı verilen neft ve ziftten oluşmuş bir toptu. Bu topun özelliği suya dayanıklı olup suda bile yanabilmesiydi. O günlerin büyük teknolojilerindendi. Elli metreden geniş bir alana hiç bir gemi yaklaşamazdı. Ayrıca kalelerin surlarına sabitlenmiş ateş topu atan mancınıklar, Konstantinopol'ü yedi yüzyıl boyunca saldırılardan korumayı başarmıştı.
15. yüzyılda Osmanlı Devletinin başına II. Mehmet geçti. Daha sonraları Fatih ûnvanını alacak olan II. Mehmet, Konstantinopol'ü fethetmeye and içti. Sultan Mehmet, Konstantinopol'ün fethinde kullanılabilecek her türlü fikrin ödüllendirileceğini ilan etti.
Macaristan hükümdarı Urban ise barutun zamansız patlaması ve isabet sorunlarına çözüm bulmayı başardı. Ona göre toplların boyutu ve ağırlığı arttırılırsa bu sorunlar ortadan kalkacaktı. Macaristan hükümdarı Urban'ın hayalindeki silah; 120 cm çapı olan bir tondan daha ağır mermiyi atabilecek bir top. Bu silaha sahip bir devlet her türlü saldırıya karşı koymak bir yana, yaptığı her türlü saldırıda da kazanmaya en yakın taraf olacaktı. Ancak bu silahın yapılması çok pahalı olacaktı.
Bu sırada Osmanlı Orduları Çanakkale Boğazının doğu tarafında toplanıyordu. Urban ilk olarak Bizans'a bu silahı satmaya çalıştıysada, Bizans ona verilecek paranın askere verilmesini daha mantıklı buldu. Bunun üzerine Macaristan hükümdarı Urban Sultan Mehmet'in yanına geldi ve teklifini sundu. Sultan Mehmet bu teklifi hemen kabul etti ve hazırlıklara başladı. Toplar ve topları atacak mermiler hazırlandı. Bu toplara "şahi" adı verildi.
Bir yıl sonra Sultan Mehmet şehri kuşattı. Surlar yıkıldı, Türkler içeri girdi, XI. Konstantin öldürüldü. Konstantinopol fetholundu, İstanbul adını aldı.
İstanbul 1453'te fethedildi. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden Osmanlı ordusu ne güzel ordu...

Hiç yorum yok: